2019-2020

Under läsåret 2019-2020 hölls två projekt under vecka 8. Dessa var St Petersburg och Bryssel-Paris. Läs mer om dessa via de webbsidor som skapades inom projekten (se nedan).

 

Projekten utmynnade i följande webbsidor:

 

Kontakt

Gymnasiet i Petalax Mamrevägen 13
66240 Petalax
Finland
+358 40 650 8051 gymnasiet.petalax(a)malax.fi