2018-2019

Under läsåret 2018-2019 hölls två projekt under vecka 8. Dessa var Budapestprojektet och Apolloprojektet. Läs mer om dessa via de webbsidor som skapades inom projekten (se nedan).

 

Projekten utmynnade i följande webbsidor:

 

Kontakt

Gymnasiet i Petalax Mamrevägen 13
66240 Petalax
Finland
+358 40 650 8051 gymnasiet.petalax(a)malax.fi