2016-2017

Under läsåret 2016-2017 hölls tre projekt under vecka 8. Dessa var Pragprojektet, Londonprojektet och en Skrivverkstad. Läs mer om Pragprojektet och Londonprojektet via de webbsidor som skapades inom projekten (se nedan).

 

Projekten utmynnade i följande webbsidor:

1) Prag

2) London

Kontakt

Gymnasiet i Petalax Mamrevägen 13
66240 Petalax
Finland
+358 40 650 8051 gymnasiet.petalax(a)malax.fi