2015-2016

Under läsåret 2015-2016 hölls tre projekt under vecka 8. Dessa var Förintelsen, München och en Skrivverkstad. Läs mer om Förintelseprojektet och Münchenprojektet via de webbsidor som skapades inom projekten (se nedan).

 

Projekten utmynnade i följande webbsidor:

1) Förintelseprojektet

2) Münchenprojektet

 

Kontakt

Gymnasiet i Petalax Mamrevägen 13
66240 Petalax
Finland
+358 40 650 8051 gymnasiet.petalax(a)malax.fi