Post- och besöksadress

 

Mamrevägen 13

66240 Petalax

Finland

 

Faktureringsadress

 

Nätfakturor tas i bruk från och med 1.1.2021

  
Nätfakturaadress: 003701809485

Förmedlarkod: DABAFIHH

Beställarkod: BIN054

FO-nummer 0180948-5

Kontakt

Gymnasiet i Petalax Mamrevägen 13
66240 Petalax
Finland
+358 40 650 8051 gymnasiet.petalax(a)malax.fi