Geografi

 

KURSER:  1 obligatorisk, 3 fördjupade

LÄRARE:  Kerstin Björkas

 

VAD LÄR DU DIG?

  • Naturgeografi
  • Kulturgeografi
  • Riskgeografi, kartografi


HUR JOBBAR DU I ÄMNET?

  • Föreläsningar
  • Grupparbeten
  • Olika GIS-program (GIS=geografiska informationssystem)

 

I VILKA YRKEN/UTBILDNINGAR BEHÖVER DU GEOGRAFI?

  • Lantmäteri, landskapsplanering
  • Miljörelaterade yrken, geologi
  • Meteorologi

Kontakt

Gymnasiet i Petalax Mamrevägen 13
66240 Petalax
Finland
+358 40 650 8051 gymnasiet.petalax(a)malax.fi