Elevarbeten

Nedan några exempel på filmer som elever producerat vid gymnasiet i Petalax och publicerat på Youtube.

Kontakt

Gymnasiet i Petalax Mamrevägen 13
66240 Petalax
Finland
+358 40 650 8051 gymnasiet.petalax(a)malax.fi