Digitalt undervisningsmaterial

Gymnasiets lärare har i flera års tid utvecklat och utvecklar kontinuerligt digitalt undervisningsmaterial i sina kurser. På denna sida kan du ta del av detta undervisningsmaterial som är grupperat ämnesvis (se marginalen). Följ länkarna för att få tillgång till filer i form av exempelvis presentationer, uppgifter och webbsidor. Allt digitalt undervisningsmaterial som finns på gymnasiets webbplats är licensierad under Creative Commons-licensen DelaLika.

Kontakt

Gymnasiet i Petalax Mamrevägen 13
66240 Petalax
Finland
+358 40 650 8051 gymnasiet.petalax(a)malax.fi