Välkommen till Gymnasiet i Petalax

 

Gymnasiet finns i Petalax by i Malax kommun. Skolan har utrustats med teknisk utrustning och det mesta av material och elevuppgifter sköts digitalt. Språkutbudet i skolan omfattar både FiA och FiB. Dessutom undervisas EnA, FrC, TyC. Gymnasiet är delaktigt i ett omfattande samarbete med vasaregionens övriga gymnasier som går under benämningen Vi7. Ett viktigt led i samarbetet är de gemensamma distanskurserna som skolorna erbjuder tillsammans. För tillfället har skolan 88 studerande och 16 lärare varav 8 också undervisar på högstadiet.

ELEVKÅREN 2020-2021

 

Elevkårsstyrelsen vid Gymnasiet i Petalax 2020-21 består av: Hanna Nylund, ordf., Tilde Strömsbäck, vice ordf. och sekr., Alexandra Suikkanen, Fabian Lidman, Faruk Hodzic, Adam Djebali, Isak Nyholm och Frida Tallgren.

Handledande lärare är André Forsman.

GYMNASIET PÅ WEBBEN

 

 Kontakt

Gymnasiet i Petalax Mamrevägen 13
66240 Petalax
Finland
+358 40 650 8051 gymnasiet.petalax(a)malax.fi